Sprzyjająca pogoda sprawia, że prace budowlane na odcinkach dróg powiatowych o znaczeniu obronnym postępują w szybkim tempie.

Obecnie trwają roboty związane z układaniem warstw bitumicznych na odcinkach Powidz – Niezgoda, Niezgoda – Kochowo. Z postępem prowadzonych robót zapoznawał się wczoraj w terenie (23.03.) wicestarosta Czesław Dykszak oraz sekretarz powiatu Mariola Landowska. W szczegółowe zagadnienia prowadzonej inwestycji wprowadzał kierownictwo starostwa, inspektor nadzoru inwestorskiego Mariusz Kluczyk z firmy CAMINO.