Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zarządził wideokonferencję związaną ze skutkami przechodzącego nad Polską i Wielkopolską orkanu Fryderyka. Do udziału w wideokonferencji zostali poproszeni wszyscy starostwie .

Powiat słupecki reprezentował wicestarosta Szymon Grzywiński oraz pracownicy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wicestarosta przedstawił wojewodzie zdarzenia, które miały miejsce w naszym powiecie.

Orkan Fryderyka na naszym terenie spowodował 4 zdarzenia, w których nikt nie ucierpiał: złamany konar drzewa nad linią energetyczną w m. Katarzynowo oraz 3 powalone na drogi drzewa w m. Wólka, Kochowo i Powidz.

Podczas wczorajszej śnieżycy miała też miejsce kolizja drogowa, podczas której nikt nie odniósł obrażeń. Miały także miejsce braki w dostawie energii elektrycznej – awarie były usuwane na bieżąco.