22.04.2020 r. odbyła się wideokonferencja wojewody wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka ze starostami i prezydentami miast dotycząca bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

W spotkaniu udział wzięli: starosta Jacek Bartkowiak oraz pracownicy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.