17.04.2020 r. odbyła się wideokonferencja z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleną Maląg oraz Wojewodą Wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem. Tematem spotkania była sytuacja na rynku pracy, wsparcie na rzecz przedsiębiorców oraz aktualna sytuacja epidemiologiczna. W wideokonferencji zdalnie uczestniczyli również Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, starostowie i prezydenci miast województwa wielkopolskiego.

W spotkaniu ze strony Powiatu Słupeckiego wzięli udział: starosta Jacek Bartkowiak, wicestarosta Czesław Dykszak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Mirosław Chudziński.

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Karol Biadasz