Przedmiotem konkursu są zdjęcia promujące Powiat Słupecki wykonane na terenie powiatu lub parków krajobrazowych: Powidzkiego i Nadwarciańskiego.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: przyroda, wydarzenia, kultura i historia.

W każdej kategorii można przesłać maksymalnie 3 zdjęcia.

Prace powinny mieć formę elektroniczną na zewnętrznych nośnikach danych (CD, DVD). Zalecany wymiar ok. 3 MB, format jpg, jpeg, ewentualnie odbitki o wysokiej jakości wydruków o rozmiarze od 18×24 cm do ok. 21×30 cm. W przypadku odbitek koniecznie załączyć wersję elektroniczną.

Na odwrocie każdej fotografii opisać jej: kategorię, tytuł, imię i nazwisko autora. Do zdjęć należy załączyć zgłoszenie, w którym należy podać: dane adresowe autora zdjęć, tel. kontaktowy, e-mail (jeśli jest), datę urodzenia, kategorię i tytuł zdjęcia, krótki opis (co przedstawia) i miejsce jego wykonania, oświadczenie, że jest się autorem nadesłanych prac i posiada się do nich prawa autorskie, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i zgodą na zawarte w nim uregulowania (w imieniu osoby nieletniej podpisuje opiekun pełnoletni).

W każdej z kategorii zostanie przyznane pierwsze miejsce oraz wyróżnienia. W ramach istniejących kategorii zostaną przyznane dodatkowe nagrody.

Przewidziane są cenne nagrody o łącznej wartości ok. 3 000 zł.

W skład Jury oceniającego prace wejdą zwycięzcy konkursu z edycji 2021.

Termin nadsyłania prac do 17 października 2022 roku (liczy się termin wpłynięcia prac).

Patronat honorowy: Starosta Powiatu Słupeckiego

Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Konkurs wspierają: Gmina Miejska Słupca, Gmina Lądek, Gmina Powidz, Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie, Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie, Zakład fotograficzny Foto-Kmieć w Słupcy.

Współorganizatorzy wystaw: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów, Miejski Dom Kultury w Słupcy, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, Dom Kultury w Powidzu.

Zdjęcia należy nadsyłać na adres: Słupecka Organizacja Turystyczna,

ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca

z dopiskiem: Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku”, edycja 2022

tel. kontaktowy: 063 2758 606 w godz. 8:00 – 15:00.

Szczegóły na stronach Słupeckiej Organizacji Turystycznej: http://slotslupca.pl/.,

oraz stronie Starostwa Powiatowego w Słupcy https://www.powiat-slupca.pl/.

KONKURS do pobrania
REGULAMIN do pobrania
FORMULARZ ZGŁOSZENIA do pobrania