W ramach projektu Wielkopolska Dolina Energii, 29.04.2020r  odbyła się Wideokonferencja samorządów biorących udział w tym projekcie. Powstałe logo ma być początkiem budowania marki Wielkopolski Wschodniej jako regionu udanej transformacji energetycznej – przejścia od energetyki węglowej do tej opartej o OZE i najnowsze technologie.

Projekt realizowany jest przez Miasto Konin w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. W konsultacjach opracowania logo brały udział samorządy subregionu konińskiego, zaś wyboru ostatecznej wersji logo dokonała  firma Landbrand.

Z ramienia Starostwa Powiatowego w Słupcy, w pracach tzw. grup roboczych uczestniczą: Jacek Bartkowiak Starosta Słupecki, Andrzej Grzeszczak Kierownik Wydziału Spraw Społecznych, Paweł Szablewski Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Beneficjentami  Wielkopolskiej Doliny Energii będą  Miasto Konin oraz Powiaty Słupecki, Kolski, Koniński i Turecki. Planowana wstępnie przez Komisję Europejską kwota 7mln euro przyczyni się do pozytywnych  zmian gospodarczo – społecznych obszaru , który zamieszkujemy.

O dalszych pracach i  ich efektach będziemy informować na bieżąco.