Informacje z placu budowy na 13 kwietnia 2018 r.

Ściany murowane zrealizowano w około 95% (pozostało domurować po 3 warstwy Silki nad 10 naprożami)

Ściany żelbetowe zrealizowane w około 70% (pozostało zabetonować szyb windowy – pierwsza część szybu będzie betonowana 14.04.18)

Wszystkie słupy zostały zamontowane oraz znaczna część zabetonowana tj. około 70%

Większość wieńcy oraz podciągów pod strop również została zamontowana i zabetonowana.

Przyjechał następny transport stropu Filigran.

Rozpoczęto prace związane z układaniem stropu nad parterem, będzie on układany i betonowany etapami, co pozwoli dokończyć pozostałe prace.

Ruszyły również prace związane z ocieplaniem ścian fundamentowych w gruncie, co pozwoli budowlańcom przystąpić do następnego etapu, czyli zasypki dookoła budynku.