Pod koniec listopada zakończy się jedna z największych inwestycji drogowych powiatu realizowana przez konsorcjum BUDIMEX. Droga powiatowa ze Smolnik Powidzkich do Powidza oraz obwodnica omijająca te dwie miejscowości to odcinek o długości ok. 12 km.
 
Dziś (06.09.) stan zaawansowania prac na obwodnicy oceniali Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki, wicestarosta Czesław Dykszak oraz Michał Klotschke, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.