We wtorek 22 września teren Powiatu Słupeckiego odwiedził Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Pierwszym punktem jego wizyty było 3 Skrzydło Lotnictwa Transportowego oraz  33 Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Wojewoda podczas rozmów z gen.bryg.pil. dr inż. Krzysztofem Curem – dowódcą 3.SLT oraz dowódcą  33 BLT płk dr inż. pil. Krzysztofem Szymańcem poruszył między innymi tematy amerykańskich inwestycji oraz rozbudowy infrastruktury bazy lotniczej.  Następnie gościowi zaprezentowano sprzęt wykorzystywany na powidzkim lotnisku, przybliżono możliwości operacyjne samolotów C-130E Hercules, które od ponad dekady służą w Siłach Powietrznych.

Następnym punktem wizyty na terenie gminy Powidz, było spotkanie z radnymi, sołtysami, kierownikami Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, które miało miejsce w Gminnym Domu Kultury. Podczas dyskusji pojawiły się tematy dotyczące rozbudowy infrastruktury drogowej (tak zwanych dróg obronnych) i możliwych ograniczeniach   komunikacyjnych podczas trwania tych prac. W trakcie spotkania nastąpiło przekazanie na ręce Wójta Gminy Powidz Pana Jakuba Gwita, symbolicznego czeku na  kwotę prawie 12 milionów złotych na budowę oczyszczalni ścieków.

Kolejnym miejscem do którego udał się Wojewoda, był słupecki szpital. Tam w asyście Starosty Powiatu Słupeckiego Jacka Bartkowiaka, Wicestarosty Czesława Dykszaka oraz dyrektora, lekarzy, pielęgniarek i pracowników administracyjnych, nastąpiło podpisanie umowy i przekazanie miliona zł z rezerwy Premiera Mateusza Morawieckiego na doposażenie bloku operacyjnego.  Wkład Powiatu Słupeckiego dodatkowo będzie wynosił 250 tys. zł a całkowita wartość zadania wyniesie 1 250 000,00 zł

Ostatnim punktem wizyty na terenie Powiatu Słupeckiego była gmina Ostrowite i otwarcie odcinka drogi w Sierniczu Małym. Została ona  wyremontowana w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Również w Sierniczu Małym, Wojewoda wraz ze Starostą Jackiem Bartkowiakiem i Wicestarostą Czesławem Dykszakiem, podpisali umowę dofinansowania budowy ścieżki rowerowej z Giewartowa do Kosewa. Całkowita wartość zadania wynosi: 1 999 906,66 zł. Dofinansowanie: 1 575 605,32 zł. Wkład własny: 424 301,34 zł, w tym: -Powiat Słupecki: 212 150,67 zł, Gmina Ostrowite: 212 150,67 zł.