Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann 11 lipca br., na zaproszenie starosty Jacka Bartkowiaka, odwiedził Starostwo Powiatowe w Słupcy. Wojewodzie towarzyszył Poseł na Sejm RP Witold Czarnecki.

W programie wizyty wojewody znalazło się władzami powiatu słupeckiego, krótkie spotkanie wojewody z kadrą kierowniczą, a także z wójtami i burmistrzami, przewodniczącymi rad oraz członkami Zarządu powiatu.

Wojewoda Zbigniew Hoffmann złożył kwiaty przy tablicy POW, jak również wziął udział w pokazie ratownictwa drogowego i medycznego w ogrodzie przy szpitalu, z udziałem straży, pogotowia ratunkowego i policjiw ramach akcji „Bezpieczne wakacje”. W przyszpitalnym ogrodzie służby ratownicze uczestniczyły w symulowanym wypadku drogowym.

Około południa poseł Witold Czarnecki, wojewoda Zbigniew Hoffmann i starosta Jacek Bartkowiak wzięli udział w konferencji prasowa, która odbyła się przed wejściem głównym do nowej części szpitala.

Goście, pod przewodnictwem p.o. dyr. SP ZOZ Rafała Spachacza, wizytowali rozbudowaną część szpitala.