Zarząd Powiatu Słupeckiego przypomina o zbliżających się przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących majątek samorządu.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Piotrowice, gmina Słupca, prowadzone będą w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pierwsza nieruchomość składa się z działek o numerach 100/3 i 599 o łącznej powierzchni 3.8517 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są to tereny przeznaczone dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza wynosi 1 342 791,00 zł, a wadium wynosi 67 139,55 zł.

Druga nieruchomość stanowi działkę o numerze 100/4 o powierzchni 4.1775 ha. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza wynosi 1 660 992,00, a wadium wynosi 83 049,60 zł.

Przetargi odbędą się dnia 20 kwietnia 2022 r. o godzinach 1000 i 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy przy ul. Poznańskiej 20 na Sali posiedzeń Zarządu Powiatu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Ponadto Zarząd Powiatu Słupeckiego informuje, że dnia 27 kwietnia 2022 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego położonej w mieście Słupca.

Nieruchomość zlokalizowana przy ulicy Plac Szkolny 14 zabudowana jest budynkiem usługowym (administracyjnym), wolnostojącym, 4-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 968,09 m2.

Działka o numerze 992/2 o powierzchni 0.2198 ha przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Słupcy jako teren zabudowy usługowej, w tym usług publicznych.

Cena wywoławcza wynosi 1 045 500,00 zł. W celu przystąpienia do przetargu należy wpłacić wadium w wysokości 52 275,00 zł do dnia 22 kwietnia 2022 r.