Wkrótce na terenie powiatu słupeckiego rozpocznie się kolejna inwestycja związana z rozbudową drogi o znaczeniu obronnym. Tym razem będzie to odcinek drogi powiatowej 2161P Powidz — granica powiatu (Witkowo).

W Starostwie Powiatowym w Słupcy podpisano w ostatnich dniach dwie umowy, które kończą wieloetapowy i złożony proces przygotowania inwestycji drogowej, wymagający ścisłej współpracy urzędów oraz współdziałania z podmiotami zewnętrznymi. Jednym z podpisanych dokumentów była umowa na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, która została zawarta pomiędzy Powiatem Słupeckim a Przedsiębiorstwem Usługowo – Budowlanym CAMINO Mariusz Kluczyk. Inspektor nadzoru inwestorskiego jako uczestnik procesu budowlanego będzie reprezentował interesy inwestora czyli powiatu na terenie budowy. Drugi dokument dotyczył przekazania placu budowy wykonawcy, którym jest warszawska firma BUDIMEX wyłoniona pod koniec lutego br. w postępowaniu przetargowym. Wartość inwestycji wynosi 21 722 160,29 zł brutto, co czyni go jednym z największych w historii słupeckiego samorządu powiatowego.

W ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej 2161P Powidz — granica powiatu (Witkowo) przeprowadzona zostanie całkowita rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni oraz budowa nowej nawierzchni asfaltowej. Długość rozbudowywanego odcinka wyniesie 3,95 km. Wzdłuż jezdni powstanie ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3 metrów w terenie zabudowanym i 2,5 metra poza terenem zabudowanym. Sama jezdnia będzie mieć 7 metrów szerokości, a chodniki od 1,5 do 2 metrów. Oprócz tego przebudowie lub rozbudowie poddanych zostanie kilka skrzyżowań, powstaną przystanki autobusowe oraz zatoka postojowa w rejonie jednostki wojskowej.

W podpisaniu umów uczestniczyli:
– Czesław Dykszak, wicestarosta Powiatu Słupeckiego,
– Mariola Landowska, sekretarz Powiatu Słupeckiego,
– Michał Klotschke, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg,
– Barbara Janiak, Piotr Mańkowski, Jacek Zatylny z Biura Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Słupcy,
– Mariusz Kluczyk, firma CAMINO,
– Marcin Zaorski, dyrektor kontraktu BUDIMEX