Po świętach wielkanocnych rozstrzygnięte zostaną konkursy na dyrektorów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.

Konkursy dotyczą Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Zagórowie, gdzie dyrektorem jest Małgorzata Iwanicka, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy, gdzie szefuje Karolina Rakowicz oraz Zespołu Szkół Zawodowych, gdzie od wielu lat dyrektorem jest Stanisław Marek Kłaniecki.

Jak poinformowała podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Justyna Lisowska, pełniąca obowiązki kierownika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Słupcy, obecni szefowie placówek są jedynymi, którzy złożyli swoje aplikacje w procedurze konkursowej.

W przyszłym tygodniu komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu przesłucha kandydatów na dyrektorów.

Dlaczego w ogóle przeprowadzane są konkursy na dyrektorów szkół powiatowych? Zarząd powierza stanowisko na określony czas. W związku z upływem okresu na jaki powierzono obowiązki dyrektora,  konieczne jest wyłonienie kandydata w drodze konkursu. Wynika to wprost z ustawy Prawo Oświatowe. Do składu komisji konkursowej, która przesłucha kandydatów powołuje się po trzech przedstawicieli organu prowadzącego jednostkę systemu oświaty i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad nią, po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców oraz po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych.