W siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Słomczycach podpisano dziś (06.07.) umowę z firmą Strabag na przebudowę drogi powiatowej 3050P w miejscowości Giewartów.

Inwestycja polegać będzie na dobudowie ciągu rowerowego z możliwością ruchu pieszego oraz przebudowie istniejących chodników i jezdni. Wyremontowana będzie również kanalizacja deszczowa oraz odtworzone tereny zieleni. Ścieżka rowerowa będzie integralną częścią powiatowego zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Słupca – Kosewo”, o łącznej długości ponad 13 km.

Szerokość ścieżki przeznaczonej dla ruchu rowerowego wyniesie 2 m. Bufor bezpieczeństwa stanowić będzie ściek, krawężnik i jeden rząd kostki o szerokości 20 cm. Sytuacyjnie ścieżka rowerowa zaprojektowana została po prawej stronie jezdni bitumicznej. Po stronie lewej pozostanie istniejący ciąg wyłącznie dla ruchu pieszych, co jest uwarunkowane względami bezpieczeństwa i komfortu.

 Długość przebudowywanego odcinka wyniesie 995,84 m i kosztować będzie 1 927 226,34 zł brutto. Wykonawca ma 5 miesięcy na realizację inwestycji.