Za kilka dni ruszają prace przy przebudowie drogi powiatowej 3090P na odcinku Jaroszyn – Ląd. Wczoraj (07.07.) zatwierdzono projekt czasowej zmiany organizacji ruchu, który wprowadza regulację z dniem 14 lipca br.

Zmiana obejmie fragment trasy od wiaduktu nad autostradą do skrzyżowania z drogą wojewódzką  DW 467. W trakcie robót połowa odcinka drogi będzie zamknięta, a ruch samochodowy odbywał się będzie wahadłowo przy wykorzystaniu sygnalizacji świetlnej i kierowania ręcznego.

W pierwszej kolejności rozebrana zostanie nawierzchnia po lewej stronie tak, aby zapewnić na czas wykonywania prac, przejazd pojazdów po stronie prawej, gdzie szerokość pasa ruchu wynosi 3 m.

Ze względu na panujący w tamtym rejonie ruch oraz zakres robót, prace podzielono na jedenaście odcinków i dla każdego z nich, w miarę postępu, wprowadzana będzie kolejno czasowa zmiana organizacji ruchu. Za wyjątkiem dwóch fragmentów, pozostałe odcinki będą miały długość 300 metrów, na których prowadzone będą prace drogowe. Zmiana organizacji ruchu została zaplanowana w taki sposób, aby zminimalizować utrudnienia dla pojazdów włączających się do ruchu z dróg poprzecznych. Przy każdym z etapów robót, schemat oznakowania i kierowania ruchem będzie się powtarzał. Przewidywany termin przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu zaplanowano na 20 listopada 2021 r.