Powrotu do pełnego funkcjonowania we wszystkich rodzajach i zakresach działalności medycznej w głównym budynku szpitala, chcą władze powiatu słupeckiego. Poprawiająca się sytuacja epidemiczna w kraju pozwala ostrożnie zakładać, że zmniejszać będzie się zapotrzebowanie na dostęp do łóżek „covidowych”.

Starosta słupecki Jacek Bartkowiak wystosował do wojewody wielkopolskiego pismo z apelem o uwzględnienie oczekiwań i potrzeb społecznych dotyczących dostępu do świadczeń medycznych, które szpital wykonywał przed wybuchem pandemii. Starosta wnosi o przywrócenie funkcjonowania oddziałów: internistycznego, ginekologiczno-położniczego, pediatrycznego, noworodkowego i chirurgicznego. Dla pacjentów z rozpoznaniem zakażenia wirusem przeznaczony byłby budynek Oddziału Chorób Płuc z 50 łóżkami oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

(…)„Rozdzielność budynków i kadr zapewni bezpieczeństwo funkcjonowania obu części szpitala. Natomiast przywrócenia normalnej działalności większości oddziałów ułatwi pacjentom uzyskanie szybkiej pomocy i pozwoli szpitalowi na podjęcie planowych procedur. Istotne jest też określenie terminu przekształcenia z wyprzedzeniem, celem zakończenia hospitalizacji chorych, dezynfekcji oraz przystosowania pomieszczeń podmiotu leczniczego SP ZOZ w Słupcy”. (…) – czytamy w piśmie starosty.

Przywrócenie szpitalowi pierwotnej funkcji jest ważne również z powodu czekającej placówkę wielomilionowej inwestycji. Chodzi o projekt pn. „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SP ZOZ”, który finansowany będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na ten cel przeznaczone będzie aż 12 mln zł, za które wykonane zostaną prace termomodernizacyjne budynku głównego oraz budynku Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy. 19 kwietnia bieżącego roku została zaakceptowana dokumentacja przetargowa dla ogłoszenia postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji oraz wykonanie nadzoru autorskiego. Zgodnie z umową z NFOŚiGW termin rozliczenia inwestycji upływa z dniem 30 listopada 2022 r.