W maju 2018 r. powiat słupecki złożył wniosek o dofinansowanie pt. Akademia kompetencji zawodowych w powiecie słupeckim, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy (konkurs ogólny, CKZiU), Nr. konkursu: RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/18.

Wniosek opiewa na kwotę 3.273.989,96 zł, maksymalny poziom dofinansowania to 2.946.590,96 zł. Wniosek został pozytywnie oceniony merytorycznie i skierowany do negocjacji.