24 czerwca, w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy. O to stanowisko ubiegał się jedynie dotychczasowy pracownik MOS i trener SKP Wojciech Henke.

Decyzją komisji konkursowej, po analizie przedłożonych dokumentów, prezentacji dorobku i wizji pracy i rozwoju ośrodka, kandydat został pozytywnie oceniony i tym samym powierzone zostaną mu obowiązki dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy, po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Słupeckiego. Zastąpi on dotychczasowego dyr. Dariusza Mielcarka.

Gratulujemy!