20 sierpnia, w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy odbyło się spotkanie z okazji wręczenia aktów mianowania nauczycielom, którzy w sesji letniej uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego.

Na spotkaniu z nauczycielami oraz dyrektorami szkół obecni byli: starosta Jacek Bartkowiak, wicestarosta Czesław Dykszak, Aleksandra Kazuś Wróblewska – członek Zarządu Powiatu Słupeckiego zarazem przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Słupeckiego, sekretarz powiatu Mariola Landowska, Elżbieta  Kordylewska – kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Słupcy, przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin na stopień nauczyciela mianowanego oraz dyrektorzy szkół/placówek, w  których pracują awansowani nauczyciele: Małgorzata Iwanicka – dyr. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie, Danuta Lewandowska – wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy.

Nauczyciele w sesji letniej przystąpili w dniach 6-9 sierpnia. Podczas uroczystego spotkania złożyli uroczyste ślubowanie.

Kolejny stopień awansu zawodowego uzyskali:

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

Szkoła

6 sierpnia 2019 r.

  Ilona Król język angielski ZSP Zagórów
  Kamila Bartłomiejczak przedmioty zawodowe

(turystyczne)

ZSP Zagórów
  Katarzyna Dropińska przedmioty zawodowe

(turystyczne)

ZSP Zagórów

7 sierpnia 2019 r.

 

Mikołaj Skotarczak

 

religia  

CKZiU

Strzałkowo

  Barbara Młodzińska matematyka/fizyka  

ZSP Zagorów

  Radosław Napierała informatyka, przedmioty teleinformatyczne zawodowe  

ZSP Zagorów

 

8 sierpnia 2019 r.

Katarzyna Siwińska funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność, zaj. rozwijające komunikowanie się, wych. fizyczne, rewalidacja indywidualna  

SOSW Słupca

  Marlena Szplet zajęcia opiekuńcze w internacie       SOSW Słupca
       

 9 sierpnia 2019 r.

Magdalena Adamczyk wczesne wspomaganie rozwoju dziecka SOSW Słupca
  Anna Górska wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, rewalidacja indywidualna, funkcjonowanie osobiste i społeczne SOSW Słupca
  Adrian Adamczyk muzyka, przysposobienie do pracy, zajęcia rozwijające kreatywność SOSW Słupca