28 sierpnia br. w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy odbyło się wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela  mianowanego, nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których powiat słupecki jest organem prowadzącym.

W bieżącym roku do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 5 nauczycieli, i wszyscy pomyślnie zdali egzamin.

Podczas uroczystego spotkania, w obecności dyrektorów szkół nauczyciele złożyli ślubowanie.

Serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia przekazał starosta Mariusz Roga i kierownik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Elżbieta Kordylewska.

Stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:

Magdalena Gwizdek-Kędziora Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy

Katarzyna Świątek Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie

Małgorzata Kania Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Słupcy

Anna Stoińska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Słupcy

Agnieszka Dębska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Grzegorzewskiej w Słupcy

Serdecznie gratulujemy!