Uroczystość wręczenia przez starostę Jacka Bartkowiaka aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odbyła się dziś (25.08.) w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy.
 
Awanse otrzymali nauczyciele, którzy przystąpili zgodnie z wymaganą procedurą do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w określonym terminie i godzinie przed Komisją Egzaminacyjną powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego. Postępowania egzaminacyjne odbyły się w dniach 24 i 25 lipca 2023 r. Wszyscy nauczyciele zdali egzamin przed komisją.
 
Do słupeckiego starostwa wpłynęło łącznie 6 wniosków ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słupecki.
 
W dzisiejszej uroczystości wzięli udział także dyrektorzy szkół oraz Justyna Lisowska kierownik Wydziału Oświaty.
 
Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego odebrali:
Paulina Walerczyk – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy,
Monika Łyskawińska – Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy,
Michał Wróblewski – Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy,
Ewelina Gierałka – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie,
Katarzyna Cichomska – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy,
Ewa Dziwulska – Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy.
 
Wszystkim awansowanym nauczycielom składamy szczere gratulacje i najlepsze życzenia sukcesów zawodowych w pracy dydaktyczno – wychowawczej, pogody ducha, ludzkiej życzliwości, ciepła i spokoju w życiu osobistym.