17 września 2020 r. w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce uroczyste wręczenie Nagród Starosty Słupeckiego dla najlepszego ucznia i absolwenta szkół prowadzonych przez powiat słupecki w roku szkolnym 2019/2020. Zaproszenie starosty przyjęli nominowani do nagród uczniowie wraz z rodzicami oraz dyrektorzy szkół.  

Komisja Konkursowa, w składzie: starosta Jacek Bartkowiak, wicestarosta Czesław Dykszak oraz członkowie Zarządu Powiatu – Aleksandra Kazuś-Wróblewska i Andrzej Bernat, oceniła szesnaście wniosków i dokonała ich oceny w czterech obszarach. O pracach Komisji Konkursowej poinformowała kierownik Wydziału Oświaty i Promocji Anita Kubicka.

w obszarze edukacyjnym, aby móc ubiegać się o Nagrodę Starosty trzeba było spełnić łącznie następujące wymogi: średnia ocen minimum 5,0 i co najmniej wyróżniająca się ocena z zachowania, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach. Złożono sześć wniosków, po trzy, dla typu szkoły liceum i dla technikum.

w obszarze społecznym oceniane są działania podjęte na rzecz szkoły, informacje o reprezentowaniu szkoły na zewnątrz. Wpłynęły w tym obszarze trzy wnioski.

w obszarze artystycznym rozstrzygającą kwestią są indywidualne występy, wystawy, publikacje, osiągnięcia artystyczne jakiego szczebla. Wpłynęły także trzy wnioski.

w kategorii „Absolwent – uczeń” wpłynęły także trzy wnioski. W tej kategorii zgłoszony może być Absolwent, który już wcześniej otrzymał Nagrodę Starosty i uzyskał status studenta państwowej uczelni wyższej w trybie stacjonarnym.

Zanim uczestnicy dowiedzieli się o wynikach pracy Komisji Konkursowej głos zabrał starosta Jacek Bartkowiak, który złożył szczere gratulacje i najlepsze życzenia, zarówno nominowanym uczniom i ich rodzicom, jak również nauczycielom i dyrektor szkół. Przecież sukcesy młodych ludzi to „praca zbiorowa”. Starosta podkreślił, jak ważne w rozwoju młodego człowieka jest wsparcie szkoły i rodziny. Tylko twórcza współpraca może przynosić dobre efekty.

Uczestnicy spotkania obejrzeli wspólnie film promujący powiat słupecki – film, który jest załącznikiem do Raportu o Stanie Powiatu za rok 2019. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tą interesującą publikacją, jeżeli ktoś jeszcze jej nie widział.

Kierownik Anita Kubicka odczytała werdykt Komisji Konkursowej.

Do Nagrody Starosty Słupeckiego dla najlepszego ucznia w obszarze edukacja typ szkoły liceum nominowaniu byli: Paulina Szymańska z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy, Adam Wiatrowski i Martyna Bilska z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  w Zagórowie,

W kategorii edukacja, typ technikum nominowani byli: Wiktor Jasiczek z Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, Natalia Król z Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy oraz Arkadiusz Szygenda z Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Słupcy.

Nagrodę Starosty Słupeckiego w obszarze edukacja w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali: Paulina Szymańska z LO w Słupcy oraz Wiktor Jasiczek z Technikom ZSOiZ w Zagórowie.

Paulina Szymańska – osiągnęła średnia 5,38 oraz wzorowe zachowanie, I miejsce w Lekkoatletycznych Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego na dystansie 100 m dziewcząt, w dystansie 4×100 m. Pracuje w Szkolnym Kole Wolontariatu.

Wiktor Jasiczek – średnia ocen 5,35 i wzorowe zachowanie. Laureat Olimpiady Statystycznej, wyróżniony w konkursie Chemicznym ALCHEMIK, w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur.

W obszarze społecznym nominowani byli: Szymon Sieczkarek uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy, Julia Zastawa uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy i Cezary Ignaszewski z Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy.

Nagrodę Starosty Słupeckiego w obszarze społecznym za rok szkolny 2029/2020 otrzymał Szymon Sieczkarek uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy.

Szymon Sieczkarek jest organizatorem wielu przedsięwzięć o charakterze charytatywnym. Koordynator Szlachetnej Paczki, udziela się w Caritasie. Zbierał karmę dla zwierząt w schronisku w Katarzynowie, organizował zbiórkę pieniędzy na ratowanie koali w Australii. Finalista konkursu „Bo w przyjaźni jest siła”.

Do Nagrody Starosty Słupeckiego w obszarze artystycznym nominowani byli: Julia Jasińska z Liceum Ogólnokształcącego Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, Samanta Grzelak z Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy, Joanna Gawrońska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy oraz Marta Ziółkowska z Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy.

W tym obszarze decyzją Komisji Nagrodę Starosty w obszarze artystycznym za rok 2019/2020 otrzymała Marta Ziółkowska uczennica LO Słupca.

Marta Ziółkowska zajęła II miejsce w konkursie Poezji Patriotycznej, zdobyła nagrodę i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Należy do grupy teatralnej działającej przy Miejskim Domu Kultury w Słupcy. Wraz z grupą osiąga wyróżnienia i nagrody Uczennica osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Aktywnie działa w szkole i angażuje się w rożne formy aktywności od społecznej, artystycznej po sportową.

W kategorii Uczniów-Absolwentów nominowani byli: Jakub Zehner  absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, Miłosz Rogalski absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy oraz Bartosz Glanc absolwent Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy.

Decyzją Komisji Nagrodą Starosty dla Najlepszego Absolwenta nagrodzono Jakuba Zehnera oraz Miłosza Rogalskiego.

Jakub Zehner osiągnął średnią ocen 5,45 i wzorowe zachowanie. Zajął IV miejsce w Półfinale Wielkopolskiego Konkursu Koala Kombinatoryka, Algorytmika, Logika 2020. Pasjonuje go teleinformatyka, systemy komputerowe i elektronika.

Miłosz Rogalski – średnia ocen 5,71. Laureat licznych konkursów: I miejsce w Konkursie Recytatorskim Wierszy i Pieśni o tematyce patriotycznej, nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim na etapie powiatu i rejonu. Stypendysta Prezesa Rady Ministrów. Oprócz wysokiej średniej osiąga również bardzo dobre wyniki w sporcie.

Wszystkim nominowanym i nagrodzonym składamy gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów edukacyjnych, artystycznych, sportowych, społecznych.

Jesteśmy z Was dumni!