6 września 2020 r., podczas Mszy świętej, nastąpiło uroczyste pożegnanie ks. Mariusza Chamarczuka – dyrektora wspólnoty zakonnej, rektora WSD TS i wykładowcy. Ks. Mariusz Chamarczuk funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie sprawował od 21 września 2013 r. W uroczystości wziął udział starosta słupecki Jacek Bartkowiak, wójt gm. Lądek Artur Miętkiewicz, z-ca dyr. Muzeum Archeologicznego w Poznaniu Michał Brzostowicz oraz parafianie i bliscy kapłana. 

Ks. Mariusz Chamarczyk, zwracając się do wiernych powiedział m.in. –  (…) Uznałem, że najlepszą formą podziękowania będzie Msza święta. Przez te dziewięć lat wiele osób przewiniło się przez klasztor, moje biuro, przez liczne spotkania, relacje, prace konserwatorskie … – chcę za to wszystko Panu Bogu podziękować. Jest to wielkie bogactwo współpracy. Jest to wartość dodana, gdy ludzie potrafią za sobą rozmawiać, wspólnie rozwiązywać problemy, potrafią powiedzieć sobie prawdę, gdy się w czymś nie zgadzają. Takie dobre relacje owocują w przyszłości. Dzięki dobrej współpracy kościół w Lądzie pięknieje, zauważają to parafianie, ale szczególnie przyjeżdżający turyści.  Ogród przyklasztorny jest pełen kwiatów, nowej zieleni, jest przebudowany, zmodernizowany. Kontynuacja wszelkich prac jest możliwa tylko dzięki temu, że umiemy razem współpracować. Przepisy są ważne, zasady, regulaminy, ale nic nie zastąpi dobrych relacji między ludźmi. (…) 

Starosta Jacek Bartkowiak, wraz ze swoimi współpracownikami, dziękował za doskonałą współpracę podczas dorocznych przygotowań i przeprowadzenia Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Słupcy, każdego roku, mogą liczyć na przychylność rektora, księdza ekonoma i wszystkich kleryków. Za ten wspólny dobry czas – bardzo DZIĘKUJEMY!!!

+++

26 września 2020 r. – podczas inauguracji nowego roku akademickiego w WSD w Lądzie nastąpi oficjalne przekazanie funkcji dyrektora wspólnoty zakonnej i retora Seminarium. Funkcje te obejmie ks. Sławomir Łubian –  były prowincjał Inspektorii Warszawskiej, psycholog.

Ks. Mariusz Chamarczuk, decyzją przełożonych, pozostanie jeszcze jakiś czas w Lądzie. Bedzie on kontynuował rozpoczęte prace konserwatorskie.

Od 3 sierpnia br. we wspólnocie zakonnej w Lądzie jest też nowy ekonom ks. Wojciech Pettke.