Zachęcamy do udziały w spotkaniu informacyjnym, na którym omówione zostaną zasady uzyskania wsparcia na wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w ramach Poddziałania 1.5.2 w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020.

Dodatkowo zostaną omówione:

  • Poddziałanie 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw,
  • Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego – Małe kina.

Zapraszamy na spotkania informacyjne do Konina, które odbędzie się w poniedziałek 20 sierpnia 2018 roku, w godzinach 13.00 – 15.30, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) na ul. Zakładowej 4, sala na pierwszym piętrze.

Honorowym gościem spotkania będzie Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pan Maciej Sytek.

W celu udziału w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

(63) 240 85 35, (63) 249 31 02   do dnia 17 sierpnia 2018 roku.