Wojewoda Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych określonych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) na realizację programów w dwóch obszarach:

  • wsparcie rodziny;
  • wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

Nabór ofert odbywa się za pomocą platformy ofert i sprawozdań www.witkac.pl(odnośnik zewnętrzny). Wersję elektroniczną oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy w terminie od 2 czerwca 2021 r. do 24 czerwca 2021 r. do godz. 23:59.