Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłosił ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań przyjęła ostateczną listę rankingową wniosków złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2018 roku, która została przesłana do zatwierdzenia przez Ministra Infrastruktury.

Powiat Słupecki w ramach naboru przeprowadzonego w 2018 roku, starał się o dofinansowanie dwóch zadań: przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy oraz przebudowy drogi powiatowej nr 3050P na odcinku DW 262 – granica powiatu. Wnioski zostały pozytywnie ocenione. Po zatwierdzeniu ostatecznej listy rankingowej przez Ministra Infrastruktury, ze względu na limit środków przeznaczonych na realizację zadań, dofinansowanie może otrzymać przebudowa ulicy Sikorskiego, która plasuje się wysoko na 9 pozycji listy. Realizacja zadania przewidziana jest do końca 2019 roku.

lista rankingowa – ostateczna_lista_rankingowa_1