Zarząd Powiatu Słupeckiego zapoznał się na dzisiejszym (20.04.) posiedzeniu z wykazem wyposażenia i sprzętu nowej części budynku głównego Szpitala w Słupcy.

P.o. dyrektora Rafał Spachacz przedstawił kosztorys, w którym zawarte zostało zapotrzebowanie rzeczowe i finansowe dla nowego obiektu. Po zapoznaniu się z przedmiotowymi materiałami, Zarząd Powiatu przyjął, przedstawione przez dyrektora, zapotrzebowanie rzeczowe i ilościowe natomiast nie zaakceptował wartości szacunkowych zakupu mebli, koszy, wieszaków, łóżek i innego doposażenia sal, a także pomieszczeń zabiegowych. W opinii Zarządu, koszty zakupu wyposażenia zostały oszacowane w sposób zawyżony. Dyrektor został zobowiązany do przedstawienia ponownej wyceny i wartości szacunkowej doposażenia, nowo wybudowanej części obiektu, w terminie do 12 maja br.