Fundacja Ochrony Praw Konsumentów S&P z Poznania będzie w przyszłym roku realizować zadanie publiczne polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego.

Obowiązek powierzenia prowadzenia połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, nakłada na powiaty ustawa z sierpnia 2015 r. Organizację wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert.

W oparciu o rozstrzygnięcie komisji konkursowej Zarząd Powiatu Słupeckiego stwierdził, że oferta złożona przez Fundację Ochrony Praw Konsumentów S&P z Poznania daje gwarancję należytego wykonania zadania, spełniając wymagania określone w ustawie.

Organizacja pozarządowa otrzyma na realizację zadania dotację celową w łącznej kwocie 64 020,00 zł, w tym 60 060,00 zł przeznaczone będzie na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, zlokalizowanego w Budynku Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 16, 62-400 Słupca, a 3 960,00 zł na prowadzenie edukacji prawnej.

Uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego