Organizatorem konkursu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

• prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularnonaukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

• prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (m.in. monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Nagrody
W każdej z dwóch kategorii zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł.
Dodatkową nagrodą jest możliwość wydania nagrodzonej pracy drukiem.

Termin
Termin zgłaszania prac upływa 31 lipca 2021 r. (data dostarczenia pracy do siedziby Organizatora konkursu).

szczegóły TUTAJ

regulamin_konkursu_Polska_Wieś_XIII

Klauzula informacyjna

ogłoszenie_konkurs_Polska_Wieś_XIII

Plakat Polska Wieś