Za nami kolejne już XIX Dożynki Powiatowe, które tym razem odbyły się
w minioną niedzielę (tj. 2 września), w miejscowości Ostrowite.
Uroczystości dożynkowe zainaugurowano tradycyjnie Mszą św. w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Ostrowite. Msza dziękczynna była sprawowana przez ks. Henryka Kaczmarka proboszcza parafii. Na Mszy św. zebrali się liczni goście: starostowie dożynek, poczty sztandarowe, osoby niosące chleb z gmin powiatu słupeckiego oraz sołectw Gminy Ostrowite, delegacje z wieńcami i członkowie komitetu honorowego – wójtowie i burmistrzowie oraz zaproszeni goście, radni, mieszkańcy gminy i powiatu.
Msza św. rozpoczęła się uroczystym powitaniem zgromadzonych gości oraz przekazaniem daru dla parafii od włodarzy powiatu i gminy. Starosta Powiatu Słupeckiego – Mariusz Roga i Wójt Gminy Ostrowite – Henryk Tylman w darze przekazali ornat z wizerunkiem św. Izydora Oracza – potrona Rolników.
Podczas mszy św. dary ofiarne nieśli:
Starościna Dożynek Gabriela Kamińska i Starosta Dożynek Mariusz Głombicki – chleb i owoce/warzywa;
Przedstawiciele Pszczelarzy – miód;
Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego Bogdan Jastrząb, Przewodniczący Rady Gminy Ostrowite Wojciech Główczyński – świeca i kwiaty
Rolnicy – Jarosław Zywert i Danuta Wawrzynkiewicz – wino i komunikanty.
Przedstawiciele Sołectw – regionalne wypieki.
Po Mszy św. w uroczystym korowodzie dożynkowym goście przeszli na miejscowy stadion sportowy, gdzie odbyła się część obrzędowa, rozpoczęta od powitania wszystkich uczestników uroczystości przez gospodarzy tegorocznych dożynek: Starostę Powiatu Słupeckiego – Mariusza Rogę oraz Wójta Gminy Ostrowite -Henryka Tylmana.
Po powitaniu przedstawiono starostów tegorocznych dożynek:
Starosta dożynek – Mariusz Głombicki z Borówca, gm. Ostrowite, posiada wyższe wykształcenie rolnicze. Ukończył Akademię Rolniczą w Bydgoszczy. Jest właścicielem gospodarstwa rolnego o pow. 140 ha, w którym produkcja roślinna obejmuje – rzepak, kukurydzę, buraki cukrowe, pszenicę, lucernę, trawy, jęczmień. Produkty te stanowią bazę paszową dla własnej hodowli trzody, bydła mlecznego i opasowego. Gospodarstwo produkuje rocznie ok. 90 sztuk bydła, 400 sztuk tuczników, a produkcja mleka to 400 tys. litrów. Gospodarstwo Pana Mariusza Głombickiego jest wyposażone w najnowszy park maszynowy do zbioru, przetwarzania i zadawania pasz zwierzętom (ciągniki, wozy paszowe, prasy zwijające, przyczepy, kombajny, wszelkiego typu agregaty uprawowe itd.). Gospodarstwo jest wzorowo prowadzonym i wyposażonym gospodarstwem na terenie Gminy Ostrowite. Pan Mariusz chętnie służy radą i pomocą innym rolnikom, jest młodym rolnikiem cieszącym się niewzruszoną opinią prawdziwego lidera wiejskiego. Jest zawsze gotowy do pracy społecznej i charytatywnej. Zagroda Pana Mariusza Głombickiego stanowi wzór dla innych rolników w zakresie dbałości o czystość i estetykę.
Pan Mariusz jest laureatem wielu konkursów:
• I miejsce w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne (zasięg oddziaływania |KRUS-powiat słupecki, koniński, turecki, kolski);
• II miejsce w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne etap Województwa Wielkopolskiego;
• I miejsce w konkursie Innowacyjny Młody Rolnik 2012 r.;
• Słupecki Rolnik Roku 2011 r.

Starościna dożynek – Gabriela Kamińska. Pani Gabriela Kamińska zd. Mikołajczak wraz z mężem Janem prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Pospólno, gm. Strzałkowo o łącznej powierzchni ok. 90 ha, specjalizujące się głównie w hodowli trzody chlewnej oraz uprawie zbóż i roślin okopowych m.in.: rzepaku, buraków cukrowych i cebuli. Ma czterech dorosłych synów i pięć wnuczek. Poza obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa znajduje czas na swoje hobby oraz pracę społeczną. Interesuje się podróżami i modą oraz bierze aktywny udział w działalności Stowarzyszenia Kobiet „Razem” w Kornatach. Na I miejscu stawia rodzinę organizując zjazdy i przyjęcia rodzinne. Jest osobą pozytywnie nastawioną do życia, towarzyską i zawsze uśmiechniętą.

Po prezentacji Starostów dożynek zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Wrzesińska” zaprezentował tradycyjny obrzęd dożynkowy.

W dalszej kolejności wręczono odznaki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”, które są uhonorowaniem rolników, którzy zarówno wynikami produkcyjnymi osiąganymi w gospodarstwie, jak i postawą społeczną wyróżniają się w swoim środowisku. W tym roku odznaką tą doceniono rolników z Gminy Ostrowite: Michała Foryckiego, Pawła Smuszkiewicza, Wojciecha Główczyńskiego, Danutę Wawrzynkiewicz, Jarosława Zywerta oraz Leszka Staszaka.

W kolejnym punkcie programu nastąpiło uroczyste wręczenie odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” dla Tadeusza Krotoszyńskiego. Odznaka ta nadawana jest przez Kapitułę konkursu za całokształt działalności zawodowej, społecznej, uwzględniając realizację zadań na rzecz powiatu słupeckiego, które w sposób szczególny przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju powiatu słupeckiego, bądź jego promocji.

Tradycyjnie od lat Dożynki Powiatowe są również okazją do wyróżnienia rolników z terenu Powiatu Słupeckiego, biorących udział w konkursie „Słupecki Rolnik Roku”. Celem konkursu jest promocja najbardziej przedsiębiorczych rolników powiatu słupeckiego, którzy w warunkach gospodarki wolnorynkowej oraz integracji z rolnictwem Unii Europejskiej dostosowują swój warsztat pracy do nowych realiów gospodarowania. O zdobycie tytułu „Słupecki Rolnik Roku 2018” i statuetkę „Siewcy” mogli ubiegać się wszyscy rolnicy z terenu powiatu słupeckiego, będący producentami rolniczych surowców i żywności nieprzetworzonej, roślin ozdobnych i kwiatów, warzyw i owoców (w tym grzybów), materiału zadrzewieniowego, wikliny, trzciny i podobnych surowców oraz osoby prowadzące działalność agroturystyczną, które bez względu na wielkość gospodarstwa spełniają warunki efektywnego gospodarowania przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii jak i najmniejszej uciążliwości dla środowiska naturalnego.

Do tegorocznego konkursu organizowanego już po raz XVI zgłoszone zostały trzy gospodarstwa rolne:
III miejsce zajął Rafał Gorzelańczyk z Drążnej, gm. Słupca,
II miejsce zajął Roman Wańkowski z Podbielska, gm. Orchowo,
Natomiast tytuł „Słupecki Rolnik Roku 2018” otrzymał Andrzej Sobczak, ze Świnnej, gm. Ostrowite.
Tegoroczny zwycięzca prowadzi gospodarstwo o powierzchni ok. 85 ha, kierunek produkcji roślinno-zwierzęcy.

Podczas uroczystości dożynkowi goście mieli okazję podziwiać piękne i okazałe wieńce dożynkowe, które zostały ocenione podczas konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy.
W konkursie tym miejsce III zajął wieniec reprezentujący Gminę Powidz, miejsce II wieniec reprezentujący Gminę Ostrowite, a zwyciężył wieniec reprezentujący Gminę Strzałkowo.

Po części obrzędowej nadszedł czas na część artystyczną uroczystosci, którą uświetnili lokalni artyści. Po godzinie 17 odbyła się Biesiada Ostrowicka oraz koncert Barbary Zawodnik. Na zakończenie uroczystości wystąpił zespół SOLEO, po który odbyła się zabawa taneczna.

Należy zwrócić uwagę, że do tegorocznych Dożynek Powiatowych, przygotowało się wiele sołectw z terenu Gminy Ostrowite przepięknie dekorując wiele miejscowości, gdzie można było zobaczyć niesamowite, artystyczne konstrukcje – wskazujące przejezdnym drogę i informując o nadchodzącym wydarzeniu.

Zapraszamy na fotorelację z tego przepięknego wydarzenia i już dziś zapraszamy na przyszłoroczne Dożynki Powiatowe, które odbędą się w Gminie Strzałkowo.