Sesja  odbędzie się w dniu  29 grudnia 2021 roku (środa) o godzinie 1200 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  w Powiecie Słupeckim w 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów położonych na terenie powiatu słupeckiego w 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia intencji przystąpienia Powiatu Słupeckiego do realizacji zadania mającego przyczynić się do szybszej odbudowy stosunków wodnych w rejonie Powidzkiego Parku Krajobrazowego i na obszarach powiązanych.
 11. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówki funkcjonującej
  w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2022 rok.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie obrad.