8 czerwca 2018 r., w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy rozstrzygnięto XVII edycję Powiatowego Turnieju Wiedzy o Ochronie Środowiska, którego organizatorem jest Starosta Słupecki.

Celem ogólnym turnieju jest podnoszenie poziomu edukacji ekologicznej, wzbogacenie wiedzy o walorach przyrodniczych i środowiskowych powiatu słupeckiego oraz popularyzacja zasad ochrony przyrody.

Tegoroczna edycja turnieju skierowana była do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu słupeckiego.

Turniej przebiegał dwuetapowo: najpierw w pierwszym etapie z każdej ze szkół wyłonionych zostało 3 najlepszych uczniów, którzy w drugim etapie pisali test finałowy.

Do udziału w finale XVII edycji turnieju łącznie przystąpiło 13 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Nad kompleksowym i prawidłowym przebiegiem konkursu nadzór sprawował Komitet Organizacyjny, powołany przez Starostę Słupeckiego. Do oceny prac konkursowych, ustalenia wyników oraz wyłonienia laureatów powołana została komisja, w której skład weszli przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Etap finałowy składał się z części pisemnej – 30 pytań testowych, dotyczących zagadnień z szeroko rozumianej ochrony środowiska i ekologii.

Po przeprowadzeniu dogrywki laureatami turnieju zostały trzy uczennice z Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy, zajmując odpowiednio:

I miejsce – ANTONINA ŚWIERKOWSKA

II miejsce – PAULINA KOWALSKA

III miejsce – AGNIESZKA WOLEK.

Wszyscy uczestnicy turnieju wykazali się dużą wiedzą z zakresu ekologii, dlatego też wszyscy zostali docenieni. Każdy otrzymał dyplom i drobny upominek, a zwycięscy dodatkowo wspaniałe nagrody rzeczowe – smartwatche.

Uczestnikom, a w szczególności zwyciężczynią konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.