PLAGI I MEDYCYNA

Program XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą

Sobota, 4 czerwca 2022 r.

 

OSADA SŁOWIAŃSKA

10:00 – Rozpoczęcie Festiwalu (na scenie)

10:00-21:00 – W Osadzie słowiańskiej: warsztaty rzemieślników, kramy kupieckie, potyczki wojów, codzienna krzątanina                        oraz rozmaite sceny z życia dawnych Słowian

10:00-14:00 – Wystawa „Motyle bez granic” Rafała Śniegockiego (Ośrodek Edukacji Przyrodniczej)

10:00-14:00 – Stoisko edukacyjne Ośrodka Edukacji Przyrodniczej (przed głównym wejściem
                     do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej)

10:00-20:00 – Rodzinne warsztaty garncarskie Pawła Nowińskiego

10:00-11:00 – Zwiedzanie dioramy łąk trzęślicowych z fragmentem starorzecza z przewodnikiem (Ośrodek Edukacji                               Przyrodniczej)

10:30-11:30 – Warsztaty tańców dawnych i tradycyjnych w wykonaniu grupy La Dame (przy scenie)

11:00-12:00 – Warsztaty kowalskie dla dzieci w wykonaniu grupy Swarożyc

12:00-18:00 – Archeologiczna piaskownica dla dzieci przygotowana przez Muzeum Archeologiczne
                     w Poznaniu

12:00-13:00 – „Plaga inwazji w świecie przyrody” – wykład popularnonaukowy Doroty Kinast (Ośrodek Edukacji                                      Przyrodniczej)

12:00-16:00 – „Jak zrobić ocet siedmiu złodziei” – gra terenowa dla dzieci i ich rodzin przygotowana przez Muzeum                              Archeologiczne w Poznaniu

12:00-13:00 – Warsztaty tkackie „Od owieczki do niteczki” – w wykonaniu grupy Swarożyc

12:30-13:30 – Inscenizacja procesów oraz metod leczniczych w wykonaniu Pracowni Alchemika

13:30-14:30 – Warsztaty tańców dawnych i tradycyjnych w wykonaniu grupy La Dame (przy scenie)

13:30-14:30 – Turniej wojów o nagrodę Kasztelana Lądzkiego

14:00-16:00 – Wyprawa do grodziska wczesnośredniowiecznego na „Rydlowej Górze” (zbiórka przy scenie)

15:30-16:00 – Warsztaty tańców dawnych i tradycyjnych w wykonaniu grupy La Dame (przy scenie)

16:00-17:00 – Zwiedzanie dioramy łąk trzęślicowych z fragmentem starorzecza z przewodnikiem (Ośrodek Edukacji                              Przyrodniczej)

16:30-17:00 – Powitanie gości (na scenie)

17:00-18:00 – „Bitwa o Ląd”  – inscenizacja walk wczesnośredniowiecznych

18:00-19:00 – Koncert zespołu Góra Trolla

19:00-20:00 – Koncert zespołu Dziwoludy

20:00-21:00 – Koncert zespołu Żywiołak

KLASZTOR

10:00-19:00 – Plagi i medycyna: pracownia alchemika, prezentacja metod destylacji, składników lekarstw
                      i kadzideł, strojów ochronnych i dawnych metod odkażania, rekonstrukcja staropolskiego szpitala

10:00-19:00 – Stoisko edukacyjne Rezerwatu Archeologicznego Genius loci: quiz o ludzkim ciele, modele szkieletów,                              obserwacje struktury nasion i owoców pod mikroskopem, średniowieczne rośliny medyczne, słowiański zielnik

10:00-19:00 – „Od morowego powietrza…” – wystawa archeologiczna Magdaleny Poklewskiej-Koziełł (Galeria)

10:00-19:00 – W obozie średniowiecznych rycerzy: strzelanie z łuku, rzut oszczepem i toporem, warsztaty walki mieczem
                     długim, walki z rycerzem, pokazy średniowiecznej broni palnej, gry i zabawy dla dzieci (park przy Kościele                       pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja)

10:00-19:00 – Zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem (o każdej pełnej godzinie, zbiórka pod klasztorem)

10:00-12:00 – „Apteczka mnicha i dawne sposoby na zdrowie”  – warsztaty plastyczne dla dzieci przygotowane przez                            Muzeum Archeologiczne w Poznaniu (zachodni krużganek klasztoru)

13:00-16:00 – Wykłady popularnonaukowe (Sala Opacka):

•          Od Powietrza Zachowaj Nas Panie…- epidemie w dawnej Polsce (Adam Krawiec)

•          Działalność lecznicza joannitów na ziemiach polskich w średniowieczu (Kamil Wasilkiewicz)

•          Życie i śmierć w wielkopolskim mieście podczas epidemii dżumy (na przykładzie Wągrowca w XVI
          -XVIII w.)
(Marcin Moeglich)

12:00-14:00 – Spotkanie z muzyką dawną – Henryk Kasperczak z Akademii Muzycznej w Poznaniu (w kapitularzu)

14:30 – Pokazy uzbrojenia średniowiecznych rycerzy (park przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny
            i św. Mikołaja)

19:00 – „Muzyka w czasach zarazy” koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Ensemble del passato (kościół pw. św.               Mikołaja)


Niedziela, 5 czerwca 2022 r.

OSADA SŁOWIAŃSKA

10:00-17:00 – W Osadzie słowiańskiej: warsztaty rzemieślników, kramy kupieckie, potyczki wojów, codzienna krzątanina                        oraz rozmaite sceny z życia dawnych Słowian

10:00-14:00 – Stoisko edukacyjne Ośrodka Edukacji Przyrodniczej (przed głównym wejściem
                      do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej)

10:00-14:00 – Wystawa „Motyle bez granic” Rafała Śniegockiego (Ośrodek Edukacji Przyrodniczej)

10:00-11:00 – Zwiedzanie dioramy łąk trzęślicowych z fragmentem starorzecza z przewodnikiem (Ośrodek Edukacji                                Przyrodniczej)

10:00-17:00 – Rodzinne warsztaty garncarskie Pawła Nowińskiego

10:30-12:00 – Turniej piątek

11:00-12:00 – Warsztaty tańców dawnych i tradycyjnych w wykonaniu grupy La Dame (przy scenie)

12:00-17:00 – Archeologiczna piaskownica przygotowana przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

12:00-14:00 – Wykłady popularnonaukowe (Ośrodek Edukacji Przyrodniczej):

• Archeologia i antropologia o chorobach w przeszłości (Anna i Jacek Wrzesińscy)

• Wielkopolanin wobec zarazy – dorobek medyczny księdza Marcina z Kłecka (Michał Szymański)

12:00-13:00 – Konkurs na najlepszą rekonstrukcję stroju (na scenie)

12:00-16:00 – „Jak zrobić ocet siedmiu złodziei” – gra terenowa dla dzieci i ich rodzin przygotowana przez Muzeum                              Archeologiczne w Poznaniu

13:00-14:00 – Zwiedzanie dioramy łąk trzęślicowych z fragmentem starorzecza z przewodnikiem (Ośrodek Edukacji                              Przyrodniczej)

14:00 – Wyprawa do grodziska wczesnośredniowiecznego na „Rydlowej Górze” (zbiórka przy scenie)

14:00-15:00 – Warsztaty tańców dawnych i tradycyjnych w wykonaniu grupy La Dame (przy scenie)

15:00-16:00 – Objawy choroby – pokaz charakteryzacji historycznej z objaśnieniem w wykonaniu Pracowni Alchemika                            (scena)

16:00 – „O Królu Kraku i Smoku Wawelskim”  – widowisko dla dzieci w wykonaniu grupy Swarożyc

17:00 – Zakończenie Festiwalu

KLASZTOR

10:00-17:00 – Plagi i medycyna: pracownia alchemika, prezentacja metod destylacji, składników lekarstw
                      i kadzideł, strojów ochronnych i dawnych metod odkażania, rekonstrukcja staropolskiego szpitala

10:00-17:00 – Stoisko edukacyjne Rezerwatu Archeologicznego Genius loci: quiz o ludzkim ciele, modele szkieletów,                              obserwacje struktury nasion i owoców pod mikroskopem, średniowieczne rośliny medyczne, słowiański                          zielnik

10:00-17:00 – „Od morowego powietrza…” – wystawa archeologiczna Magdaleny Poklewskiej -Koziełł (Galeria)

10:00-17:00 – W obozie średniowiecznych rycerzy: strzelanie z łuku, rzut oszczepem i toporem, warsztaty walki mieczem długim, walki z rycerzem, pokazy średniowiecznej broni palnej, gry i zabawy dla dzieci (park przy Kościele pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja)

10:00-17:00 – Zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem (o każdej pełnej godzinie, zbiórka pod klasztorem)

10:00-12:00 – „Apteczka mnicha i dawne sposoby na zdrowie”  – warsztaty plastyczne dla dzieci przygotowane przez                            Muzeum Archeologiczne w Poznaniu (zachodni krużganek klasztoru)

13:00 – Pokazy uzbrojenia średniowiecznych rycerzy (park przy kościele pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja)

15:00 – „Przepowiednie i przestrogi” koncert pieśni tradycyjnych w wykonaniu Kurkowicz/Braszak (kościół pw. św.                         Mikołaja)

XVIII Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie łamie bariery!
Każdy z zaplanowanych wykładów będzie na żywo tłumaczony na język migowy. Zapewniamy także większą niż dotychczas dostępność dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
3. 2. 1.