Pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy zorganizował wczoraj (01.12.) XX Powiatową Olimpiadę Wiedzy o HIV/AIDS. Olimpiada odbyła się w Starostwie Powiatowym z okazji Światowego Dnia AIDS.
 
Celem olimpiady było sprawdzenie wiedzy na temat zakażeń HIV i choroby AIDS, uświadomienie zagrożeń, promowanie odpowiedzialności za własne zdrowie i zdrowie innych oraz ukształtowanie właściwych postaw i zachowań.
 
Uczestnikami olimpiady było 31 uczniów z kl. VIII z 16 szkół podstawowych: Orchowa, Zagórowa, Drążnej, Słupcy (SP 3), Lądku, Powidza, Kowalewa, Strzałkowa, Trąbczyna, Wólki, Koszut, Ratynia, Cienina Kościelnego, Cienina Zabornego, Łukomia i Giewartowa oraz 8 uczniów z kl. I z 4 szkół ponadpodstawowych: Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie.
 
W etapach szkolnych uczestniczyło 479 uczniów. Do etapu powiatowego zakwalifikowało się po 2 uczniów z w/w szkół.
Wyniki Olimpiady zostaną ogłoszone 9 grudnia br. w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy podczas obchodów Światowego Dnia AIDS. Wtedy wręczone zostaną nagrody laureatom i uczestnikom XX Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS oraz laureatom etapu powiatowego konkursu na fotografię „Nie daj szansy AIDS”.