XX Powiatowe Obchody Dnia Strażaka połączone zostały z jubileuszem 130 –lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałkowie. 13 maja, w pięknym majowym słońcu strażacy z terenu powiatu słupeckiego odbierali słowa uznania, gratulacji i najlepszych życzeń.

Jednostka OSP w Strzałkowie powstała w roku 1888 i jest najstarszą jednostką OSP w powiecie słupeckim. Powiatowe strażackie święto było także okazją do podkreślenia obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, bowiem w walkę o wolną i niepodległą Polskę zaangażowani byli również strażacy ochotnicy z jednostek OSP z terenu naszego powiatu.

Organizatorem uroczystości był: Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Słupcy, Ochotnicza Straż Pożarna w Strzałkowie z jej orkiestrą dętą oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.

Odpowiedzialna służba strażaków Państwowej Straży Pożarnej i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych  w ciągu całego roku, nakazuje w dniu święta patrona św. Floriana, obok należnych awansów, odznaczeń i nagród uszanować wszystkich przez organizację okolicznościowego spotkania.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka zainaugurowała Msza św.w  kościele św. Doroty w Strzałkowie pod przewodnictwem ks. Józefa Warczaka oraz ks. Marka Barlaka – Kapelana Powiatowego Strażaków.

Po wyjściu z kościoła został poświęcony samochód GLBA z przyczepą, z przeznaczeniem dla jednostki OSP Strzałkowo.

Na placu przy Domu Strażaka w Strzałkowie, dowódca uroczystości st. kpt. Mariusz Pawela złożył meldunek o rozpoczęciu uroczystego apelu przedstawicielowi Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu mł. bryg. Tomaszowi Grelakowi – Naczelnikowi Wydziału Operacyjnego. Podniesiona została także flaga państwowa na maszt.

Wystąpienia okolicznościowe wygłosili: wójt Dariusz Grzywiński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słupcy dh Eugeniusz Grzeszczak, przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mł. bryg. Tomasz Grelak oraz starosta Mariusz Roga.

Powiatowa uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń, medali, awansów zawodowych i okolicznościowych pamiątek.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło – ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU druha Dariusza Samulczyka – OSP Strzałkowo    

nadało MEDAL HONOROWY im. Bolesława CHOMICZA – druhowi Włodzimierzowi Musielakowi – OSP Strzałkowo

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Wielkopolskiego nadało – ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA – druhowi Zbigniewowi Kopaczewskiemu – OSP Strzałkowo

– druhowi Edmundowi Bartkowiakowi – OSP Brudzewo

 – SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

– druhnie Lilii Graczyk – OSP Strzałkowo

– druhowi Rafałowi Urbaniakowi – OSP Strzałkowo

– BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

– druhowi Sławomirowi Wrzesińskiemu – OSP Strzałkowo

– druhowi Andrzejowi Janaszakowi – OSP Kornaty

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego nadało:

– ODZNAKĘ „STRAŻAK WZOROWY”

– druhnie Izabeli Musielak – OSP Strzałkowo

– druhowi Erykowi Nowakowi – OSP Strzałkowo

– druhowi Patrykowi Skibiszewskiemu – OSP Strzałkowo

– druhowi Pawłowi Śmigielskiemu – OSP Strzałkowo

– druhowi Markowi Rogalskiemu – OSP Strzałkowo

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego nadało:

– ODZNAKĘ „ZA WYSŁUGĘ LAT”

– druhowi Romanowi Idziakowi – wysługa 50 lat

– druhowi Wojciechowi Siwińskiemu – wysługa 45 lat

Minister Spraw Wewnętrznych nadał wyższy stopień służbowy do stopnia – KAPITANA – mł. kpt. Wojciechowi Jaszczakowi

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższy stopień służbowy do stopnia – ASPIRANTA – mł. asp. Piotrowi Bartkowiakowi

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał wyższy stopień służbowy do stopnia – STARSZEGO  OGNIOMISTRZA – ogn. Łukaszowi Nowaczykowi s. Lecha

– OGNIOMISTRZA:

  • mł. ogn. Marcinowi Dominiakowi
  • mł. ogn. Sławomirowi Wesołkowi

– MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA:

               –     st. sekc. Przemysławowi Andrzejakowi

               –     st. sekc. Andrzejowi Grabowskiemu

               –     st. sekc. Tomaszowi Rogodzińskiemu

               –     st. sekc. Łukaszowi Stawskiemu

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przyznał nagrody uznaniowe za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych następującym strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy: mł. kpt. Jerzemu Orchowskiemu oraz st. asp. Krzysztofowi Jankowskiemu.

Starosta Mariusz Roga, jako przewodniczący Honorowego Komitetu Powiatowych Obchodów 100 –lecia Odzyskania Niepodległości ufundował okolicznościowe pamiątkowe grawertony, które zostały wręczone przedstawicielom jednostek OSP z co najmniej 100 – letnią historią (jest ich na terenie powiatu słupeckiego szesnaście). W roku jubileuszu 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ważnym jest, aby podkreślić udział strażaków, którzy byli zaangażowani w działalność patriotyczną oraz podejmowali działania na rzecz wolnej i niepodległej Polski.

Grawerowany otrzymali:

– OSP Strzałkowo – 130 lat

– OSP Słupca – 125 lat

– OSP Zagórów – 119 lat

– OSP Szemborowo – 115 lat

– OSP Lądek – 110 lat

– OSP Kowalewo Opactwo – 110 lat

– OSP Ciążeń – 109 lat

– OSP Trąbczyn – 108 lat

– OSP Cienin Zaborny – 105 lat

– OSP Brudzewo – 103 lat

– OSP Szetlewek – 103 lat

– OSP Ostrowite 101 lat

– OSP Piotrowice – 101 lat

– OSP Kornaty – 101 lat

– OSP Cienin Kościelny – 100 lat

– OSP Młodojewo – 100 lat

Strażacy przez większość społeczeństwa są kojarzeni z gaszeniem pożarów, ale to tylko część ich zadań.  Strażacy likwidują skutki wypadków drogowych, usuwają owady błonkoskrzydłe, prowadzą działania podczas powodzi, specjalizują się w ratownictwie wysokościowym, medycznym, usuwają skutki wichur, ratują zwierzęta z różnych niebezpiecznych sytuacji. Często ryzykują swoim zdrowiem a niejednokrotnie życiem, aby pomóc ludziom i zwierzętom poszkodowanym przez los. Aby sprawnie, skutecznie oraz przede wszystkim bezpiecznie działać ratując życie i mienie poszkodowanych strażacy dysponują coraz większą ilością sprzętu i pojazdów pożarniczych.

Dziękujemy!!!