Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego Piotr Gałan  zwołuje XXVI nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Słupeckiego

 

Sesja  odbędzie się w dniu  30 września 2020 roku (środa) o godz. 1000  w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek  obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy”.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej – druk nr 274. Wystąpienie pana Tomasza Małyszki – Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
  6. Bieżąca sytuacja finansowa oraz sprawozdanie z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za I półrocze 2020r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy – druk nr 270.
  8. Zakończenie obrad. 

 

Zawiadamiając o powyższym serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w sesji.