XXXIV Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

sesja odbędzie się 15 marca 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 1400
w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20

Porządek  obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Starosty Powiatu Słupeckiego.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie obrad.