Zakończył się kolejny nabór otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Powiatu Słupeckiego w 2022 roku. W ramach rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi do pozyskania tym razem było 5000 złotych.
W naborze tym razem wzięła udział jedna organizacja pozarządowa – Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej”. W ramach zadania podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości złożono projekt: Wydanie płyty z kolędami w wykonaniu Chóru Cantabile z Zagórowa. Zarząd powiatu przyznał na ten cel dofinansowanie w wysokości 5000 złotych.
Uchwała zarządu wraz z uzasadnieniem znajdują się tutaj —> OKK – TPZZ

(fot: MGOK Zagórów)