Kończy się rok szkolny 2019/2020, rok inny niż wszystkie dotychczasowe. Uroczystości związane z zakończeniem tegorocznej edukacji będą miały zgoła inny wymiar niż planowano – kameralnie, a także poprzez internetowe łącze. 24 czerwca, w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy, starosta Jacek Bartkowiak wziął udział w kameralnej uroczystości pożegnania nauczycieli i pracowników szkoły przechodzących na emeryturę. 

W auli im. Tadeusza Wiśniewskiego zebrali się nauczyciele oraz pracownicy szkoły, którzy zasłużyli już na emerytalny odpoczynek. Wszystkich zebranych powitała dyr. Karolina Rakowicz, która powiedziała m.in. – Spotykamy się dzisiaj, by po raz kolejny pożegnać rok szkolny, który był dla nas czasem niezwykle wytężonej pracy i nauki, zdobywania nowych umiejętności, zwłaszcza w obszarze korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych, ale także tworzenia nowego rodzaju relacji podczas kształcenia na odległość (…)

Dla trzech nauczycielek i trzech pracowników szkoły było to zakończenie szczególne, bowiem zakończyły one już pracę w słupeckim Ekonomiku.

Ze szkołą pożegnała się młoda nauczycielka języka angielskiego Klaudia Borkiewicz – otwiera się przed Nią nowa droga zawodowa, bardziej naukowa.

Po wielu latach pracy pedagogicznej ze szkołą pożegnała się długoletnia wicedyrektor Kamila Czerniak oraz Barbara Głuszczuk – nauczyciel klasy gastronomicznej. Obie Panie usłyszały miłe słowa ze strony dyrekcji, jak i starosty Jacka Bartkowiaka. Swoją pracą, zaangażowaniem i życzliwością przez lata przyczyniały się podnoszenia jakości nauczania w szkole, zwiększania  bezpieczeństwa oraz kreowania dobrej atmosfery w szkole.

Bardzo miło pożegnane zostały także trzy Panie z administracji i obsługi szkoły, które swą sumienna pracą na zawsze zapisały się na kartach pamięci słupeckiego Ekonomika.

Wszystkim Emerytkom życzymy, ale dopisywało zdrowie, pogoda ducha nie opuszczała, aby marzenia które czekają w koleją do realizacji mogły się ziścić.