Zakończył się przetarg na rozbudowę drogi powiatowej Smolniki Powidzkie – Powidz wraz z budową obwodnicy m. Powidz i m. Przybrodzin w formule zaprojektuj i wybuduj. W słupeckim starostwie dokonano dziś (21.06.) otwarcia ofert.
Do udziału w postępowaniu zgłosiło się 5 podmiotów, z których po analizie kryteriów cenowych i jakościowych  wyłoniony zostanie wykonawca jednej z najdroższych inwestycji w historii powiatu.

O kontrakt ubiegali się: STRABAG Sp. z o.o., Konsorcjum KOBYLARNIA S.A. – MIRBUD S.A., Konsorcjum Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. – Polimex Mostostal S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. oraz Budimex S.A. W najbliższą środę rozstrzygnięty zostanie przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania.

Inwestycja ma kosztować ok. 60 mln zł, a przetarg na nią publikowany był w całej Unii Europejskiej. Kwota postępowania przekroczyła bowiem określone progi wartości, powyżej których przetargi muszą być ogłaszane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Zadanie podzielone zostało na dwa etapy, w pierwszym realizowana będzie rozbudowa drogi powiatowej nr 3040 P na odcinku Smolniki Powidzkie – Hutka, w drugim – budowa nowego odcinka drogi na odcinku Hutka–Powidz.