Wykonawca robót związanych z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 3054P w m. Mieczownica zawiadomił dziś (16.08.) o zakończeniu prac.
 
W najbliższych dniach rozpoczną się odbiory techniczne wykonanych robót budowlanych przy udziale kierownika robót, inspektora nadzoru i przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg.
 
foto: Michał Klotschke