Zapraszamy do udziału w konkursie „Stop mowie nienawiści”

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy oraz Komenda Powiatowa Policji w Słupcy. Celem konkursu jest:

1. Ukazanie młodzieży, czym jest mowa nienawiści i przekonanie, że nie należy jej u używać ani akceptować u innych.

2. Zwrócenie uwagi na problem używania przez uczniów języka niechęci, wrogości, pełnego wulgaryzmów, nakierowanego na obrażanie i zastraszanie.

3. Uświadomienie, że wykorzystywanie czyjegoś wizerunku w celu ośmieszenia jest przestępstwem.

4. Przeciwdziałanie dyskryminacji.

Uczestnik lub zespół przygotowuje pracę konkursową w wybranej kategorii:
a) plakat w dowolnej technice w formacie A2,
b) praca multimedialna w formie spotu ( krótki film – nie więcej niż 60 sekund).

Komisja szkolna przesyła/ dostarcza wyłonione prace (wraz z załącznikami) na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy, ul. Powstańców Wielkopolskich 22,
62-400 Słupca, z dopiskiem ”Stop mowie nienawiści” w terminie do 20 marca 2019r.

Regulamin konkursu