W Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, 21 lutego, odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne przed tegoroczną edycją, czternastą już – Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w  Lądzie nad Wartą.

Zaproszenie starosty słupeckiego przyjęli wszyscy współorganizatorzy i osoby angażujące się w organizację i przebieg tej szczególnej imprezy: przedstawiciele Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska, Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Gminy w Lądku, Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie, pracownicy Starostwa Powiatowego w Słupcy oraz przedstawiciele służb porządkowych.

Przybyłych powitał starosta Mariusz Roga, podkreślając iż lądzki festiwal to kontynuacje zakorzenionych stałych punktów programu, który tak jak w latach minionych będzie różnorodny i bogaty. Starosta wyraził ogromne podziękowanie wszystkim tym, którzy od lat angażują się w przygotowanie festiwalowych atrakcji – począwszy od zabaw dla dzieci a kończąc na wykładach popularno-naukowych.

Tegoroczne hasło festiwalu to: „Herby, rody i rodziny” przybliżył dr Michał Brzostowicz wicedyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, który wraz ze swoimi współpracownikami, już od dłuższego czasu, pracuje nad różnorodnością programu. W krótkiej prezentacji przedstawił to, co już udało się zaplanować. Prezentacja multimedialna ubogacona ciekawym komentarzem dr. Brzostowicza potwierdziła tylko regułę, iż czternasta edycja festiwalu będzie także niezwykle różnorodna, bogata programowo i atrakcyjna dla festiwalowej publiczności.

Organizatorzy tematyki postawili tym razem na herby, rody i rodziny, a nie trzeba nikogo przekonywać, iż nasz festiwal okazał się być imprezą rodzinną. Rokrocznie do lądu przyjeżdżają całe rodziny zwiedzających. Drużyny wojów też przyjeżdżają rodzinnie, a w czasie festiwalowych edycji zawiązały się nie tylko sympatie, ale i nowe rodziny.

Dr Brzostowicz omawiając tematykę XIV Festiwalu przybliżył hasła przewodnie i zdradził kilka szczegółów z powstającego programu:

Herby ukazane w prezentacji to najstarsze przedstawienia herbów rycerstwa wielkopolskiego, które mieszczą się w kaplicy pw. św. Jakuba w klasztorze w Lądzie (jest to kaplica chroniona). Rodowód herbu wywodzi się z wczesnośredniowiecznych symboli rycerskich. Każdy oddział wojskowy musiał bowiem mieć jakiś znak rozpoznawczy podobnie jak jest to dzisiaj. Ale także herb to znak dziedziczny w rodzie szlacheckim, używany jako pieczęć, umieszczany na chorągwiach, tarczach, budynkach, przedmiotach.

Rodzina to naturalne środowisko człowieka. To więzy krwi, ale także adopcje, przysposobienia. Tematyka festiwalu mówić będzie o budowaniu tożsamości na świadomości pochodzenia od wspólnego przodka, a także jednoczenia się wokół czytelnych znaków, często w postaci herbów i miejsc (gniazd i siedzib rodowych). Rodziny to także zespół wartości, obejmujący szacunek dla starszych oraz troskę o dzieci, obowiązek wzajemnego wspierania się i niesienia pomocy, lojalność wobec grupy i jej poszczególnych członków.

Wystawy archeologiczne i fotograficzne: „Herby wasze są znaki szlachectwa” – kuratorzy: Katarzyna Zisopulu-Blej, Magdalena Poklewska-Koziełł; „Rodzice i dzieci w Średniowieczu” – kurator Klaudyna Bronowska, „Królestwo zwierząt” – kurator Tomasz Skorupka.

Wykłady popularno-naukowe (Sala Opacka w Klasztorze oraz sala OEP) prowadzić będą: prof. UAM dr hab. Paweł Stróżyk, prof. UKSW dr hab. Joanna Wawrzeniuk, prof. UKSW dr hab. Alicja Budnik, mgr Jacek Wrzesiński. Wykłady o tematyce przyrodniczej – mgr  Tomasz Skorupka.

Różnorodni wykonawcy muzyki: Karolina Skrzyńska, Józef Skrzek, Sławomir Przybył, „Dziwoludy” i tradycyjnie dr Henryk Kasperczak (lutnista) z Akademią Muzyki Dawnej.

Atrakcje dla dzieci: warsztaty i zbawcy w klasztorze, podgrodziu i Ośrodku Edukacji Przyrodniczej – z interaktywnym kącikiem zabawek średniowiecznych.

Pozostałe atrakcje: wyprawa rodzinna na grodzisko na Rydlowej Górze, zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem, obóz słowiański i rycerski, prezentacje dawnych rzemiosł, bitwa o gród, bez której nie wyobrażamy sobie festiwalowych atrakcji.

Podczas spotkania poruszono także niezwykle ważne kwestie organizacyjno-logistyczne. Tradycyjnie nastąpił podział ról i kompetencji oraz zadań dla współorganizatorów – wszystko dla bezpieczeństwa i komfortu gości (drużyn słowiańskich/rycerskich) i festiwalowej publiczności.

Obecnie trwają intensywne prace nad doprecyzowaniem bogatego i różnorodnego programu; trwają zapisy drużyn słowiańskich i rycerskich, które licznie przybędą do Lądu.

Tegoroczna edycja odbywać się będzie zaraz po obchodach Międzynarodowego Dnia Dziecka. Szczególnie zapraszamy całe Rodziny, ale także zorganizowane grupy dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli z terenu powiatu słupeckiego.

***

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na realizację Festiwalu przyznał Stowarzyszeniu Unia Nadwarciańska 10 tys. zł.