Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego nr 170/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2030 oraz określenia terminu opracowania Strategii oraz Uchwałą nr 260/2021 z dnia 4 maja 2021 r.

zapraszamy

mieszkańców powiatu słupeckiego, jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu słupeckiego i ich związki, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i ich organizacje oraz inne zainteresowane instytucje do zapoznania się z projektem

„Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2030”.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem mogą Państwo zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 18 do 30 stycznia 2022 r.

Wypełniony Formularz należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: promocja@powiat-slupca.pl – wpisując w tytule: „Strategia Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2030 – Formularz uwag”.

Zachęcamy do udziału.

Formularz uwag – pobierz

Strategia Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2021 – 2030 – pobierz