Informacja ta jest istotna dla przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z bezpłatnego szkolenia na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych, przeprowadzonego przez spółkę powołaną ustawą o PPK – jedyne oficjalne źródło informacji o PPK.

Zaproszenie od Wojewody Wielkopolskiego