Budynek po dawnej szkole specjalnej przy ul. Plac Szkolny 14 ma zostać sprzedany. Zarząd Powiatu Słupeckiego przyjął na dzisiejszym (21.09.) posiedzeniu uchwałę o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości.

4-kondygnacyjna budowla stoi opuszczona od kilkunastu lat i wymaga kapitalnego remontu. Część główna obiektu została wybudowana w roku 1920, obecnie brak w nim elementów wewnętrznych oraz podstawowych instalacji.

Nieruchomość położona jest w środkowej części miasta i ograniczona od strony północnej i zachodniej drogami gminnymi. Z pozostałych stron działkę o pow. 0,2198 ha otacza zabudowa usługowo-handlowa. Wejście do budynku znajduje się od ulicy Plac Szkolny, natomiast dojazd do utwardzonego parkingu znajduje się od strony ulicy Ratajczaka. Działka jest uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz cieplik. Teren jest w pełni zagospodarowany, nieogrodzony.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren zabudowy przeznaczony jest pod działalność usługową, w tym również usługi publiczne. Przetarg odbędzie się 26 listopada o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy przy ul. Poznańskiej. Cena wywoławcza wynosi 1 230 000 zł, w którą wliczony jest już podatek VAT. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wys. 61 500 zł.