Trzy wnioski o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na uczelni wyższej na kierunkach pielęgniarskim i położniczym wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Słupcy. Tylko jeden z nich spełniał kryteria zgodne z ogłoszeniem o naborze.

Przypomnijmy, że Zarząd Powiatu 9 września br. ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium, mając na celu stworzenie systemu motywacji i zachęty do podjęcia pracy w szpitalu powiatowym. Na przestrzeni ostatnich kilku lat Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy ma problem z pozyskaniem kadry pielęgniarek i położnych. Wzmocnienie personelu medycznego jest istotnym czynnikiem utrzymania wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu. Rada Powiatu już w maju podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium.

Rozstrzygnięty w ostatnich dniach nabór umożliwi otrzymanie wsparcia finansowego na kontynuowanie nauki w wys. 800 zł miesięcznie w roku akademickim 2021/2022. Beneficjentem jest studentka pielęgniarstwa, która po zakończeniu edukacji podejmie pracę w słupeckim szpitalu na okres minimum 3 lat.