Tereny powiatu słupeckiego, ze względu na swe zróżnicowanie fizjograficzne, stanowią wspaniałe warunki do występowania licznych gatunków ze świata flory jak i fauny. Stąd też w nieodległej jeszcze przeszłości bytowały tutaj masowo populacje zwierzyny drobnej, zarówno przedstawicieli ssaków jak również i ptaków. Częstym więc niegdyś widokiem na polach były stada bażantów, kuropatw, przepiórek oraz licznie pojawiały się zające i dzikie króliki.

Wprowadzone jednak, przed ponad 20. laty samolotowe szczepienia ochronne lisów przeciw wściekliźnie, katastrofalnie zburzyły istniejącą wcześniej równowagę wśród populacji, która kształtowana była przez naturalną odporność gatunków, a także odpowiednio ustabilizowany łańcuch pokarmowy. Zagęszczenie występowania w środowisku lisów oraz zwiększone ich zapotrzebowanie żerowe spowodowało równoczesny, radykalny spadek populacji innych gatunków, drobnych  ssaków i ptaków, będących jego podstawowym pokarmem.

W następstwie tego procesu, niektóre gatunki tzw. zwierzyny drobnej osiągnęły tak niski poziom występowania, że zagrożona jest ich dalsza egzystencja w naszym regionie. Dlatego też Starostwo Powiatowe w Słupcy, w trosce o zachowanie wzbogaconej różnorodności gatunkowej zwierząt w naszym lokalnym środowisku, podjęło działania mające na celu restytucję niektórych gatunków ptactwa na obszarze Powiatu.

Realizując wieloletni już program, w sobotę, 7 października br., członkowie Koła Łowieckiego Nr 16 „Gęgawa” z Zagórowa, gościnnie na terenie stanicy Koła Łowieckiego Nr 34 „Knieja” Leśnictwo Rogal koło Wrąbczyna, przygotowali okolicznościowe spotkanie, podczas którego starosta słupecki Mariusz Roga obdarował sześć kół łowieckich, mających swe siedziby i obwody łowieckie na terenie naszego powiatu, równym przydziałem po 56 bażantów dla każdego Koła.

W okazjonalnym spotkaniu z przedstawicielami Kół udział wzięli także: przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego – Bogdan Jastrząb, wicestarosta słupecki – Szymon Grzywiński, członek Zarządu Powiatu – Stefan Zieliński i przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – Jerzy Orchowski.

Wysiedlenie ptactwa powierzono Kołom Łowieckim: Nr 4 „Knieja” Orchowo, Nr 9 „Szarak” Słupca, Nr 16 „Gęgawa” Zagórów,  Nr 20 „Tumak” Strzałkowo, Nr 31 „Cyranka” Słupca i Nr 34 „Knieja” Leśnictwo Rogal. Obdarowane Koła przekazane bażanty przewiozły na swe obwody, gdzie mniejszymi stadkami wypuszczone zostały w miejscach stanowiących tereny najbardziej zbliżone do ich naturalnego bytowania.