2 kwietnia 2020 r. Powiat Słupecki  jako organ prowadzący złożył wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu Zdalna Szkoła na kwotę 79 994,00 zł na zakup 23 laptopów.

Zakupione sprzęty wesprą w procesie zdalnej nauki nauczycieli i uczniów: Liceum Ogólnokształcącego w Słupcy, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy, Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy.