W środę (10 maja) zebrał się powiatowy sztab kryzysowy pod przewodnictwem starosty słupeckiego Jacka Bartkowiaka. Przedstawiciele służb mundurowych, inspekcji sanitarno-epidemiologicznej i powiatowego lekarza weterynarii zadecydowali o postępowaniu w przypadku potwierdzenia obecności wirusa ptasiej grypy wśród ptaków w okolicach jeziora powidzkiego.

– Nie zamykamy akwenu jeziora powidzkiego, ani plaż wokół jeziora.

– Nie będzie wybijania ptactwa hodowanego w gospodarstwach domowych i fermach.

– Działania służb gminnych i mundurowych polegać będą na zbieraniu padłych ptaków i ich utylizacji, a także na ciągłym monitorowaniu sytuacji.

W związku z pojawieniem się ptasiej grypy teren wokół jeziora zostanie oznaczony jako strefa objęta zakażeniem. Na tym terenie wszyscy będą musieli podjąć szczególne środki ostrożności (odkażanie rąk i obuwia), oraz hodujący drób będą musieli utrzymywać ptaki w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach, tak by ograniczyć ich kontakt z dzikimi ptakami.

W przypadku znalezienia padłych ptaków w środowisku naturalnym należy zgłosić ten fakt w urzędzie gminy bądź poinformować służby mundurowe lub weterynaryjne w naszym powiecie.

Cały czas czekamy na rozstrzygające wyniki badań z laboratorium w Puławach. Jeśli potwierdzą one wystąpienie ptasiej grypy na terenie powiatu słupeckiego, specjalne rozporządzenie ogłosi powiatowy lekarz weterynarii.